ACȚIUNE 1.1 ȘI 1.2

PROGRAMUL OPERAȚIONAL REGIONAL

unia3.jpg

P.W. DEFRO beneficiază de Proiectului pentru Măsurile 1.1 și 1.2 co-finanțat de Uniunea Europeană din Fondul European de Dezvoltare Regională în cadrul Programului Operațional Regional 2007-2014 pentru Voievodatul Świętokrzyskie.

 

Titlul proiectului:

 

Crește competitivitatea și inovarea companiei DEFRO prin investiții în utilaje moderne si active necorporale.

Măsura 1.1 - sprijin direct a companiilor de sector micro, mici și mijlocii.

Scopul acestei măsuri este de a îmbunătăți capacitatea de inovare și a competitivitatea întreprinderilor micro, mici și mijlocii prin sprijinirea întreprinderilor, îmbunătățirea nivelului lor tehnologic sau organizatoric, în legătură cu dezvoltarea companiei, achiziționarea de active de imobilizare a non-materialelor și valorilor juridice, companii de facilitare face contacte cu potentiali clienti externi și permițându-le prezentarea ofertei de export pe targuri si expozitii, suport de inovații în domeniul de aplicare a managementului apelor uzate, protecția aerului, managementul deșeurilor și punerea în aplicare a întreprinderilor destinate introducerii unor norme de abordări integrate pentru prevenirea și limitarea (control) de poluare, în special de adaptare a companiilor la cerințele (BAT), suport de creație și echipamente de noi locuri de muncă legate de crearea de noi produse / servicii sau introducerea de noi tehnologii.